.
.

Arnošt Bednář

Pochází z Moravy (Vev. Bítýška), od r. 1962 bydlí v Českém Krumlově.
Strojní zámečník - strojní inženýr.

Praxe:

- řízení technického zabezpečení jednotek a útvarů,
- občanské, pracovní a patentové právo,
- řízení technického rozvoje stavebního podniku,
- náprava vadné práce politiků.

Tvorba zveřejněná na internetu

- Nová technologie pro práci s podněty občanů (viz http://www.podnety.cz/ )
- Několik vynálezů, průmyslových vzorů ( viz databáze http://www.upv.cz )
- Jiné zobrazí např. Google, Seznam, Centrum - hledat: Ing. Arnošt Bednář, příp. PODNĚTY.CZ.

Aktuálně

7.7.2019 oslavil 85. narozeniny a již 61 roků o jeho blaho pečuje milovaná manželka Věra. Mají spolu 2 syny a evidují 5 vnoučat. Oba se podílí na řízení práce občanského sdružení. PODNĚTY.CZ, které právě:
-hledá spolupracovníky v regionech Česka i v zahraničí,
-nutí politiky, aby pro komunikaci s veřejností využívali Národní databázi podnětů (NDOP) a "legalizovali" ji jako jeden ze základních registrů veřejné správy.
-žádá pedagogy, aby byli příkladem osobní angažovanosti,
-hledá sponzory, kteří by pomohli hradit provozní náklady občanského sdružení,
-váží si iniciativní práce webmastera stránek www.podnety.cz a vedoucích územních jednotek (Klonů) sdružení.
=========================================================================

NÁRODNÍ DATABÁZE OBČANSKÝCH PODNĚTŮ
Vyhrazeno pro spoluobčany s mozkem řádného hospodáře.
@ Zde může být i Váš podnět k nápravě stavu v obci/Česku/EUPrázdná stránka